INNOMAR is voor financieel advieskantoren zoals assurantie-, hypotheek- en pensioenkantoren een uniek inkoopplatform.

INNOMAR is voor een TOP toeleverancier primair een uniek cross-promotion platform en secundair een uitgebreid verkoop- en serviceplatform.

Een Partner kan financieel advieskantoren voorzien van (deel-)oplossingen die complementair zijn aan de oplossingen van andere Partners.

INNOMAR omarmt het idee dat sámenwerken voor alle stakeholders veel meer oplevert dan wanneer ieder zijn eigen weg gaat.

Cross promotion

Het partnernetwerk van INNOMAR bestaat uit een geselecteerd aantal TOP toeleveranciers.

INNOMAR biedt financieel advieskantoren ondersteuning in hun bedrijfsvoering. Die ondersteuning bestaat onder andere uit het aanbieden van nieuwe verdienmodellen, innovative producten en diensten, het delen van kennis en het organiseren van informatieve meetings.

Financieel advieskantoren hebben te maken met een complexe bedrijfsvoering. Zoals Arjen Oeben Holla van YORON het verwoordt: "Ik realiseer mij dat mijn producten en diensten een oplossing zijn voor slechts een deel van de bedrijfsvoering. Hoe fijn is het dan dat ik het kantoor kan wijzen op de oplossingen die de andere partners van INNOMAR kunnen leveren".

Additioneel verdienmodel

Een aantal Partners biedt het financieel advieskantoor een vergoeding in de vorm van een doorlopende commissie, andere bieden een eenmalige kickback-fee.