Project INNOMAR

Toeleveranciers met prachtige innovatieve oplossingen hebben vaak problemen met het in de markt zetten van deze oplossingen. Het is ook een vak apart. Je ziet dan ook bijvoorbeeld dat het bedrijf Online Schademelden het niet heeft gered en is overgenomen door YORON. Het is ook niet voor niets dat MyTP is verkocht aan DIAS. 

Al deze toeleveranciers vissen in dezelfde vijver. Iedere prospect wordt dus vanuit de hoek van allerlei toeleveranciers benaderd en gevraagd om een afspraak te maken.... en zo verder.

Een professionele toeleverancier verdiept zich in de problematiek van zijn klanten, in de modus operandi, in het klantenbestand van de prospect, in de bedrijfsfilosofie. Maar vaak heeft de toeleverancier een oplossing waarmee slechts een deel van een probleem wordt getackeld. De samenhang ontbreekt veelal. Toeleveranciers werken nog steeds te veel 'productgericht' en te weinig 'klantgericht'. 

INNOMAR kan binnen dit kader een belangrijke rol spelen door de onderscheidene (deel-)oplossingen te integreren. Door kennisoverdracht tussen de toeleveranciers te stimuleren. 

Onderstaand zomaar een greep aan ontwikkelingen die duidelijk maakt dat het financieel advieskantoor het hoofd moet bieden aan tal van uitdagingen. De taak van INNOMAR is het om hen tools te leveren & oplossingen te bieden, als antwoord op die uitdagingen.

 

Wanneer we het landschap in het verzekeringsintermediair bekijken dan valt het op dat er verschillende typen strategieën gehanteerd worden. De verschillende strategieën zijn elk duidelijk identificeerbaar in het intermediair, waarbij de nadruk op Waardemaximalisatie, Klantenpartnerschap en Productleiderschap nauw verbonden is met de
achterliggende partijen binnen het landschap.

Waardemaximalisatie hoort voornamelijk bij de financieel georiënteerde eigenaren (veelal private equity partijen). Dit type aandeelhouder heeft doorgaans een investeringshorizon van vijf tot zeven jaar. Gedurende die periode heeft dit type aandeelhouder een niet aflatende focus op groei van het operationeel resultaat. Naast het doen van overnames is er ook veel aandacht om organisaties zodanig mogelijk in te richten dat de (verkoopbare) waarde wordt gemaximaliseerd.

Productleiderschap is traditioneel gezien de kracht van de verzekeraars. Door met de beste verzekering (product) te komen wil de verzekeraar het intermediair en de klant aan zich binden. Wat opvalt is dat (het grotere) verzekeringsintermediair een steeds prominentere rol lijkt te spelen en in de zoektocht naar het beste product vaker over de grens kijkt.

De strategie Klantenpartnerschap is vooral een speerpunt bij het traditionele zelfstandige intermediair (lokale assurantietussenpersoon) waarbij de focus ligt op de persoonlijke relatie met de klant en de bijbehorende dienstverlening. Voor het kleinere, lokaal gewortelde intermediair blijft dit een beproefde manier om zich te onderscheiden van grotere spelers!

Mede door private equity gedreven toegenomen schaalgrootte en internationalisatie gaat hand in hand met meer focus voor Waardemaximalisatie en Productleiderschap.

Kleinere spelers blijven veelal Klantenpartnerschap als strategie hanteren maar merken dat het steeds lastiger wordt om te voldoen aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving, om zich aan te passen aan de steeds verdergaande automatisering, robotisering en digitalisering, om gebruik te maken van de kansen die het internet en social media bieden en om bijvoorbeeld gebruik te maken van state-of-the-art software. Daarnaast hebben zij te maken met online concurrentie en de opkomst van disruptieve organisaties in onze branche.

Welnu: INNOMAR richt zich specifiek op de kleinere speler die de focus hebben op Klantenpartnerschap.

De inkomsten uit de autoportefeuille is nog steeds een erg belangrijke hoeksteen voor het intermediair. Veel particulieren en bedrijven stappen over naar het beschikbaar hebben/stellen van auto's op basis van full operational lease. Dat is dus inclusief verzekering.

Dat wil zeggen dat een belangrijke inkomstenbron (provisie-inkomsten autoverzekeringen) langzaam maar zeker gaat opdrogen. Dit gemis aan inkomsten zal het advieskantoor moeten compenseren.

Door het adviesdomein van de financieel adviseur te verbreden schep je nieuwe verdienmodellen. En INNOMAR  kan hierbij het advieskantoor uitstelkende diensten verlenen.

Aan het intermediair worden steeds meer eisen gesteld. Zowel organisatorisch, administratief als commercieel gezien. Kantoren worden dan ook steeds professioneler. INNOMAR kan hier met het One-Stop-Shop concept op inspelen. 

Het adviesdomein van de financieel advieskantoren wordt steeds breder:

 • financiële producten en diensten
  • verzekeringen
  • hypotheken
  • sparen
  • lenen
  • pensioen
 • preventie en onderhoud
  • inbraakpreventie
  • brandpreventie
  • alarmering
  • gevelreiniging
  • dakgootreiniging
  • 'klussen'
  • cyberpreventie
 • duurzaamheid
  • zonnepanelen
  • warmtepompen
  • andere duurzaamheidsmaatregelen
  • financiering energietransitie
 • aanvullende diensten
  • energielabel
  • bouwkeuring
  • woz bezwaar
  • financiële planning
  • IB aangifte
  • budgetcoach
  • schuldhulpverlening
  • hulp bij scheiding
  • hulp bij nalatenschappen
  • hulp bij checks UBO, PEP, WWFT en IBAN
 • financieringen ZZP/MKB
  • autolease
  • bedrijfsmiddelen lease

INNOMAR vormt voor de topleveranciers van deze producten & diensten een krachtig platform.

 

Generatie Y of de Digitale Generatie adopteert nieuwe technolog snel en heeft hoge verwachtingen ten aanzien van interactie: ‘any place, any time.’

Ze verwachten snelle, eenvoudige en makkelijke en gepersonaliseerde self-service oplossingen, die eenvoudig toegankelijk zijn via het internet en mobiele devices.

Financieel advieskantoren zullen hierop moeten inspelen. De partners van INNOMAR spelen hierbij een cruciale rol!

Partners van INNOMAR

Welke voorwaarden gelden er om te worden aangesloten als Partner van INNOMAR?

De basis voor het succes van INNOMAR is cross-promotion. Het is essentieel dat álle Partners het platform van INNOMAR telkens weer onder de aandacht brengen van de financieel advieskantoren en daardoor een enorme hoeveelheid waardevolle 'exposure' genereren voor alle Partners op het platform.  

INNOMAR kan alleen succesvol zijn en blijven als alle Partners dit concept met veel enthousiasme omarmen en bij iedere gelegenheid het platform promoten. 

Het concept wordt vanaf 01-01-2023 fasegewijs uitgerold:

Fase 1:

Iedere week wordt een Partner van INNOMAR onder de aandacht gebracht. Dat doen we door het schrijven van twee nieuwsberichten die worden gepost op LinkedIn, Facebook en Instagram. De ene post wordt geplaatst op -in principe- een dinsdag en de tweede op de donderdag. Zoals u wellicht al heeft gezien zijn we met deze fase al begonnen.

De posts worden tevens (waarbij de content wordt aangepast aan het nieuwsmedium) geplaatst als blog/nieuwsartikel op de website van INNOMAR (https://www.innomar.nl/bedrijfsnaam/nieuws/).

Iedere volgende week wordt aandacht geschonken aan Partner 2..... en zo verder. Het is een nooit stilstaande caroussel waarbij iedere Partner op jaarbasis meerdere keren wordt gepresenteerd op onze social media kanalen.

Iedere week ontvangen alle partners een e-mail/nieuwsbrief van INNOMAR met daarop de linkjes naar de posts die op LinkeIn, Facebook en Instagram zijn geplaatst. U wordt verzocht om deze posts te reposten naar uw eigen netwerk toe. Dat is immers de kern waarom het gaat: cross-promotion

Fase 2:

Vanaf 1 augustus verstuurt INNOMAR iedere maand een e-mail nieuwsbrief waarbij ruim 5.000 marktpartijen (assurantie-, hypotheek- en pensioendkantoren, de pers, systeemhuizen en andere marktpartijen) worden geinformeerd over de nieuwsberichten/posts die in de betreffende maand zijn geplaatst. Ook dit zal naar verwachting leiden tot veel publiciteit voor het plaform van [bedrijfssnaam]

Fase 3:

Het is in deze fase de bedoeling om de partners van INNOMAR met elkaar kennis te laten maken. Over de vorm en inhoud van deze bijeenkomsten zijn we volop aan het brainstromen. Uw suggesties zijn welkom (mail deze dan naar info@innomar.nl) De eerste paar sessies zullen in ieder geval in het teken staan van 'met elkaar kennis maken'. U wilt immers wel weten wie nu eigenlijk die andere Partners zijn! Wij hopen Q4 - 2023 de eerste sessie te organiseren.

Fase 5:

Indien het concept aanslaat en levensvatbaar blijkt te zijn is het de bedoeling om INNOMAR te verzelfstandigen en dus niet langer onderdeel te laten uitmaken van YORON. Dan ook zijn er statistieken en andersoortige data beschikbaar met betrekking tot de behaalde resultaten en de kosten die het concept met zich meebrengt. Maar 'first things first'! Tot dan is deelname aan het platform van INNOMAR volledig gratis.

 

 • Cross-promotion: (uw bedrijf en oplossingen worden gepromoot door de andere Partners)
 • INNOMAR biedt -in principe- een Partner een niet-concurrentiele plaats op het platform:
  • webpagina met (uitgebreide) informatie over de aangeboden oplossing
  • webpagina met (uitgebreide) informatie over uw bedrijf
 • Mogelijkheid om eigen teksten voor de periodieke mailing van INNOMAR aan te leveren
 • Mogelijkheid om commerciele acties uit te rollen
 • Periodieke Partner-presentaties, brainstorm-sessies e.d.

Indien een Partner de producten & diensten van een andere Partner verkoopt/distribueert kan daarmee een verdienmodel worden opgebouwd.