In de financieringsbegroting licht u duidelijk toe op welke wijze u de benodigde bedrijfsmiddelen gaat financieren. Dit kan met eigen vermogen of door externe financiering aan te vragen.