Met de liquiditeitsbegroting geeft u inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Op basis hiervan kunt u onder andere uw investeringsplannen afstemmen. Bovendien kunt u zo ook een inschatting maken van de maanden waarin u extra liquide middelen nodig heeft of juist financiƫle reserves sneller kunt opbouwen.