Project INNOMAR

Toeleveranciers met prachtige innovatieve oplossingen hebben vaak problemen met het in de markt zetten van deze oplossingen. Het is ook een vak apart. Je ziet dan ook bijvoorbeeld dat het bedrijf Online Schademelden het niet heeft gered en is overgenomen door YORON. Het is ook niet voor niets dat MyTP is verkocht aan DIAS. 

Al deze toeleveranciers vissen in dezelfde vijver. Iedere prospect wordt dus vanuit de hoek van allerlei toeleveranciers benaderd en gevraagd om een afspraak te maken.... en zo verder.

Een professionele toeleverancier verdiept zich in de problematiek van zijn klanten, in de modus operandi, in het klantenbestand van de prospect, in de bedrijfsfilosofie. Maar vaak heeft de toeleverancier een oplossing waarmee slechts een deel van een probleem wordt getackeld. De samenhang ontbreekt veelal. Toeleveranciers werken nog steeds te veel 'productgericht' en te weinig 'klantgericht'. 

INNOMAR kan binnen dit kader een belangrijke rol spelen door de onderscheidene (deel-)oplossingen te integreren. Door kennisoverdracht tussen de toeleveranciers te stimuleren. 

Onderstaand zomaar een greep aan ontwikkelingen die duidelijk maakt dat het financieel advieskantoor het hoofd moet bieden aan tal van uitdagingen. De taak van INNOMAR is het om hen tools te leveren, oplossingen te bieden, als antwoord op die uitdagingen.

 

Wanneer we het landschap in het verzekeringsintermediair bekijken dan valt het op dat er verschillende typen strategieën gehanteerd worden. De verschillende strategieën zijn elk duidelijk identificeerbaar in het intermediair, waarbij de nadruk op Waardemaximalisatie, Klantenpartnerschap en Productleiderschap nauw verbonden is met de
achterliggende partijen binnen het landschap.

Waardemaximalisatie hoort voornamelijk bij de financieel georiënteerde eigenaren (veelal private equity partijen). Dit type aandeelhouder heeft doorgaans een investeringshorizon van vijf tot zeven jaar. Gedurende die periode heeft dit type aandeelhouder een niet aflatende focus op groei van het operationeel resultaat. Naast het doen van overnames is er ook veel aandacht om organisaties zodanig mogelijk in te richten dat de (verkoopbare) waarde wordt gemaximaliseerd.

Productleiderschap is traditioneel gezien de kracht van de verzekeraars. Door met de beste verzekering (product) te komen wil de verzekeraar het intermediair en de klant aan zich binden. Wat opvalt is dat (het grotere) verzekeringsintermediair een steeds prominentere rol lijkt te spelen en in de zoektocht naar het beste product vaker over de grens kijkt.

De strategie Klantenpartnerschap is vooral een speerpunt bij het traditionele zelfstandige intermediair (lokale assurantietussenpersoon) waarbij de focus ligt op de persoonlijke relatie met de klant en de bijbehorende dienstverlening. Voor het kleinere, lokaal gewortelde intermediair blijft dit een beproefde manier om zich te onderscheiden van grotere spelers!

Mede door private equity gedreven toegenomen schaalgrootte en internationalisatie gaat hand in hand met meer focus voor Waardemaximalisatie en Productleiderschap.

Kleinere spelers blijven veelal Klantenpartnerschap als strategie hanteren maar merken dat het steeds lastiger wordt om te voldoen aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving, om zich aan te passen aan de steeds verdergaande automatisering, robotisering en digitalisering, om gebruik te maken van de kansen die het internet en social media bieden en om bijvoorbeeld gebruik te maken van state-of-the-art software. Daarnaast hebben zij te maken met online concurrentie en de opkomst van disruptieve organisaties in onze branche.

Welnu: INNOMAR richt zich specifiek op de kleinere speler die de focus hebben op Klantenpartnerschap.

De inkomsten uit de autoportefeuille is nog steeds een erg belangrijke hoeksteen voor het intermediair. Veel particulieren en bedrijven stappen over naar het beschikbaar hebben/stellen van auto's op basis van full operational lease. Dat is dus inclusief verzekering.

Dat wil zeggen dat een belangrijke inkomstenbron (provisie-inkomsten autoverzekeringen) langzaam maar zeker gaat opdrogen. Dit gemis aan inkomsten zal het advieskantoor moeten compenseren.

Door het adviesdomein van de financieel adviseur te verbreden schep je nieuwe verdienmodellen. En INNOMAR  kan hierbij het advieskantoor uitstelkende diensten verlenen.

Aan het intermediair worden steeds meer eisen gesteld. Zowel organisatorisch, administratief als commercieel gezien. Kantoren worden dan ook steeds professioneler. INNOMAR kan hier met het One-Stop-Shop op inspelen. 

Het adviesdomein van de financieel advieskantoren wordt steeds breder:

 • financiële producten en diensten
  • verzekeringen
  • hypotheken
  • sparen
  • lenen
  • pensioen
 • preventie en onderhoud
  • inbraakpreventie
  • brandpreventie
  • alarmering
  • gevelreiniging
  • dakgootreiniging
  • 'klussen'
  • cyberpreventie
 • duurzaamheid
  • zonnepanelen
  • warmtepompen
  • andere duurzaamheidsmaatregelen
  • financiering energietransitie
 • aanvullende diensten
  • energielabel
  • bouwkeuring
  • woz bezwaar
  • financiële planning
  • IB aangifte
  • budgetcoach
  • schuldhulpverlening
  • hulp bij scheiding
  • hulp bij nalatenschappen
  • hulp bij checks UBO, PEP, WWFT en IBAN
 • financieringen ZZP/MKB
  • autolease
  • bedrijfsmiddelen lease

 

 

Generatie Y of de Digitale Generatie adopteert nieuwe technolog snel en heeft hoge verwachtingen ten aanzien van interactie: ‘any place, any time.’ Ze verwachten snelle, eenvoudige en makkelijke en gepersonaliseerde self-service oplossingen, die eenvoudig toegankelijk zijn via het internet en mobiele devices.

Financieel advieskantoren zullen hierop moeten inspelen. De partners van INNOMAR kunnen hier een cruciale rol spelen!

Partners van INNOMAR

Welke voorwaarden gelden er om te worden aangesloten als Partner van INNOMAR?

De basis voor het succes van INNOMAR is cross-promotie. Het is essentieel dat álle Partners het platform van INNOMAR telkens weer onder de aandacht brengen van de financieel advieskantoren en daardoor een enorme hoeveelheid waardevolle 'exposure' genereren voor alle Partners op het platform.  

INNOMAR kan alleen succesvol zijn en blijven als alle Partners dit concept met veel enthousiasme omarmen en bij iedere gelegenheid het platform promoten. 

Wat wordt verwacht van een Partner: 

 • cross-promotie van de oplossingen van andere Partners
 • plaatsing van het logo van INNOMAR op een redelijk prominente plek op de eigen website van de Partner
 • het aanleveren van content voor de maandelijks te versturen mailing en social media posts van INNOMAR
 • periodiek een presentatie geven over uw bedrijf en uw oplossingen aan de Partners
 • het bijwonen van de periodiek presentaties van andere Partners

Van een BusinessPartner wordt verwacht dat deze bijdraagt in de kosten van het platform. De basis-bijdrage bedraagt naar verwachting € 200,00 per maand ex BTW.

Een BusinessPartner biedt de andere partners de mogelijkheid om de geboden oplossing tegen een zo scherp mogelijk tarief in te kopen.

De betreffende Partner die de oplossing kan verkopen is het toegestaan een 'eigen' marge op de inkoopprijs te zetten, maar nooit méér dan de adviesprijzen van de BusinessPartner.

De inkooptarieven gelden in principe voor álle Partners.

Administratieve afwikkeling gaat vooralsnog hetzij via INNOMAR, hetzij onderling. 

 • Cross-promotie (uw bedrijf en oplossingen worden gepromoot door de andere Partners)
 • INNOMAR biedt een BusinessPartner een niet-concurrentiele plaats op het platform:
  • webpagina met (uitgebreide) informatie over de aangeboden oplossing
  • webpagina met (uitgebreide) informatie over uw bedrijf
 • Mogelijkheid om eigen teksten voor de periodieke mailing van INNOMAR aan te leveren
 • Mogelijkheid om commerciele acties uit te rollen
 • Periodieke Partner-presentaties

Indien een Partner de producten & diensten van een andere Partner verkoopt kan daarmee een verdienmodel worden opgebouwd. De marges bij de ene Partner kunnen natuurlijk kleiner/groter zijn dan bij een andere.