INNOMAR is een online platform voor financieel advieskantoren én voor hun TOP leveranciers

85 % van de financieel advieskantoren bestaat uit organisaties van vijf of minder voltijds werkzame medewerkers


De kracht van deze kantoren ligt in veel gevallen in het onderdeel zijn van een lokale gemeenschap en een goede zeer persoonlijke klantbediening.

Het adviesdomein waarover deze kantoren adviseren worden breder en complexer. Ook zijn de kosten veel hoger omdat deze over relatief kleine volumes moeten worden verdeeld.

Maar ook de consument stelt hoge eisen. Generatie Y of de Digitale Generatie adopteert nieuwe technolog snel en heeft hoge verwachtingen ten aanzien van interactie: ‘any place, any time.’ Ze verwachten snelle, eenvoudige en makkelijke en gepersonaliseerde self-service oplossingen, die eenvoudig toegankelijk zijn via het internet en mobiele devices.

Financieel advieskantoren zullen hierop moeten inspelen. De partners van INNOMAR kunnen de kantoren hierbij de helpende hand bieden en spelen dan ook een cruciale rol!

Verkoopplatform voor TOP leveranciers met diensten & producten specifiek voor financieel advieskantoren


INNOMAR is voor een TOP toeleverancier primair een uniek cross-promotion platform en secundair een uitgebreid verkoop- en serviceplatform waar zij hun producten en diensten kunnen presenteren aan de doelgroep van financieel advieskantoren!

INNOMAR spant zich in om het platform te promoten bij de doelgroep van financieel advieskantoren. Promotie geschiedt via social mediakanalen, nieuwsbrieven, persberichten en andere uitingen.

Een Partner kan financieel advieskantoren voorzien van (deel-)oplossingen die complementair zijn aan de oplossingen van andere Partners.

INNOMAR omarmt het idee dat sámenwerken voor alle stakeholders veel meer oplevert dan wanneer ieder zijn eigen weg gaat.

Cross promotion

Het partnernetwerk van INNOMAR bestaat uit een geselecteerd aantal TOP toeleveranciers.

Zij bieden financieel advieskantoren ondersteuning bij hun bedrijfsvoering. Die ondersteuning bestaat onder andere uit het aanbieden van nieuwe verdienmodellen, innovative producten en diensten, het delen van kennis en het organiseren van informatieve meetings.

Welke voordelen geniet u als partner van INNOMAR?

 • Cross-promotion: (uw bedrijf en oplossingen worden gepromoot door de andere Partners)
 • INNOMAR biedt -in principe- een Partner een niet-concurrentiele plek op het platform
 • Mogelijkheid om eigen teksten voor de periodieke mailing van INNOMAR aan te leveren
 • Mogelijkheid om commerciele acties uit te rollen
 • Periodieke Partner-presentaties, brainstorm-sessies e.d.

Met INNOMAR hebben financieel advieskantoren het gemak van One-Stop-Shopping


Inkoop- en serviceplatform voor financieel advieskantoren


Met INNOMAR hebben financieel advieskantoren het gemak van One-Stop-Shopping waarbij op een gemakkelijke wijze alle innovatieve producten & diensten alsmede support & service van onze Partners onder handbereik zijn en hebben zij één aanspreekpunt voor al hun online & offline behoeften.

INNOMAR is voor financieel advieskantoren zoals assurantie-, hypotheek- en pensioenkantoren een uniek inkoopplatform waar zij terecht kunnen bij marktpartijen met een bewezen trackrecord!

Provisieinkomsten staan onder druk. Voorbeeld: de inkomsten uit de autoportefeuille is nog steeds een erg belangrijke hoeksteen voor het intermediair. Veel particulieren en bedrijven stappen over naar het beschikbaar hebben/stellen van auto's op basis van full operational lease. Dat is dus inclusief verzekering.

Dat wil zeggen dat een belangrijke inkomstenbron (provisie-inkomsten autoverzekeringen) langzaam maar zeker gaat opdrogen. Dit gemis aan inkomsten zal het financieel advieskantoor moeten compenseren.

Door het adviesdomein van de financieel adviseur te verbreden schep je nieuwe verdienmodellen. En INNOMAR kan hierbij het advieskantoor uitstelkende diensten verlenen.

Financieel advieskantoren hebben te maken met een complexe bedrijfsvoering


.Zoals Arjen Oeben Holla van YORON het verwoordt: "Ik realiseer mij dat mijn producten en diensten een oplossing zijn voor slechts een deel van de bedrijfsvoering. Hoe fijn is het dan dat ik mijn klant kan wijzen op de oplossingen die de andere partners van INNOMAR kunnen leveren".

Toeleveranciers met prachtige innovatieve oplossingen hebben vaak problemen met het in de markt zetten van deze oplossingen. Het is ook een vak apart. Je ziet dan ook bijvoorbeeld dat het bedrijf Online Schademelden het niet heeft gered en is overgenomen door YORON. Het is ook niet voor niets dat MyTP is verkocht aan DIAS.

Al deze toeleveranciers vissen in dezelfde vijver. Iedere prospect wordt dus vanuit de hoek van allerlei toeleveranciers benaderd en gevraagd om een afspraak te maken.... en zo verder.

Een professionele toeleverancier verdiept zich in de problematiek van zijn klanten, in de modus operandi, in het klantenbestand van de prospect, in de bedrijfsfilosofie. Maar vaak heeft de toeleverancier een oplossing waarmee slechts een deel van een probleem wordt getackeld. De samenhang ontbreekt veelal. Toeleveranciers werken nog steeds te veel 'productgericht' en te weinig 'klantgericht'.

INNOMAR kan binnen dit kader een belangrijke rol spelen door de onderscheidene (deel-)oplossingen te integreren. Door kennisoverdracht tussen de toeleveranciers te stimuleren.

Onderstaand zomaar een greep aan ontwikkelingen die duidelijk maakt dat het financieel advieskantoor het hoofd moet bieden aan tal van uitdagingen. De taak van INNOMAR is het om hen tools te leveren & oplossingen te bieden, als antwoord op die uitdagingen.

Wanneer we het landschap in het verzekeringsintermediair bekijken dan valt het op dat er verschillende typen strategieën gehanteerd worden. De verschillende strategieën zijn elk duidelijk identificeerbaar in het intermediair, waarbij de nadruk op Waardemaximalisatie, Klantenpartnerschap en Productleiderschap nauw verbonden is met de
achterliggende partijen binnen het landschap.

Waardemaximalisatie hoort voornamelijk bij de financieel georiënteerde eigenaren (veelal private equity partijen). Dit type aandeelhouder heeft doorgaans een investeringshorizon van vijf tot zeven jaar. Gedurende die periode heeft dit type aandeelhouder een niet aflatende focus op groei van het operationeel resultaat. Naast het doen van overnames is er ook veel aandacht om organisaties zodanig mogelijk in te richten dat de (verkoopbare) waarde wordt gemaximaliseerd.

Productleiderschap is traditioneel gezien de kracht van de verzekeraars. Door met de beste verzekering (product) te komen wil de verzekeraar het intermediair en de klant aan zich binden. Wat opvalt is dat (het grotere) verzekeringsintermediair een steeds prominentere rol lijkt te spelen en in de zoektocht naar het beste product vaker over de grens kijkt.

De strategie Klantenpartnerschap is vooral een speerpunt bij het traditionele zelfstandige intermediair (lokale assurantietussenpersoon) waarbij de focus ligt op de persoonlijke relatie met de klant en de bijbehorende dienstverlening. Voor het kleinere, lokaal gewortelde intermediair blijft dit een beproefde manier om zich te onderscheiden van grotere spelers!

Mede door private equity gedreven toegenomen schaalgrootte en internationalisatie gaat hand in hand met meer focus voor Waardemaximalisatie en Productleiderschap.

Kleinere spelers blijven veelal Klantenpartnerschap als strategie hanteren maar merken dat het steeds lastiger wordt om te voldoen aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving, om zich aan te passen aan de steeds verdergaande automatisering, robotisering en digitalisering, om gebruik te maken van de kansen die het internet en social media bieden en om bijvoorbeeld gebruik te maken van state-of-the-art software. Daarnaast hebben zij te maken met online concurrentie en de opkomst van disruptieve organisaties in onze branche.

Welnu: INNOMAR richt zich specifiek op de kleinere speler die de focus hebben op Klantenpartnerschap.

Door het adviesdomein van de financieel adviseur te verbreden schep je nieuwe verdienmodellen. En INNOMAR kan hierbij het advieskantoor uitstelkende diensten verlenen.

Aan het intermediair worden steeds meer eisen gesteld. Zowel organisatorisch, administratief als commercieel gezien.

Kantoren worden dan ook steeds professioneler. INNOMAR kan hier met het One-Stop-Shop concept op inspelen.

Het adviesdomein van de financieel advieskantoren wordt steeds breder. INNOMAR biedt voor de verschillende TOP-toeleveranciers aan de markt van financieel advieskantoren een professioneel platform:

 • financiële producten en diensten
  • verzekeringen
  • hypotheken
  • sparen
  • lenen
  • pensioen
 • preventie en onderhoud
  • inbraakpreventie
  • brandpreventie
  • alarmering
  • gevelreiniging
  • dakgootreiniging
  • 'klussen'
  • cyberpreventie
 • duurzaamheid
  • zonnepanelen
  • warmtepompen
  • andere duurzaamheidsmaatregelen
  • financiering energietransitie
 • aanvullende diensten
  • energielabel
  • bouwkeuring
  • woz bezwaar
  • financiële planning
  • IB aangifte
  • budgetcoach
  • schuldhulpverlening
  • hulp bij scheiding
  • hulp bij nalatenschappen
  • hulp bij checks UBO, PEP, WWFT en IBAN
 • financieringen ZZP/MKB
  • autolease
  • bedrijfsmiddelen lease

INNOMAR vormt voor de topleveranciers van deze producten & diensten een krachtig platform.

Generatie Y of de Digitale Generatie adopteert nieuwe technolog snel en heeft hoge verwachtingen ten aanzien van interactie: ‘any place, any time.’

Ze verwachten snelle, eenvoudige en makkelijke en gepersonaliseerde self-service oplossingen, die eenvoudig toegankelijk zijn via het internet en mobiele devices.

Financieel advieskantoren zullen hierop moeten inspelen. De partners van INNOMAR kunnen de kantoren hierbij de helpende hand bieden en spelen dan ook een cruciale rol!